Uitvoering en oplevering

  • Beoordelen en toetsen wijzigingen voortkomend uit de overeenkomst opdrachtgever en aannemer en deze wijzigingen verwerken op de tekeningen, in het bestek, in de bouwfysische berekeningen en in de constructiegegevens.
  • Maken/afronden werktekeningen.
  • Maken van productietekeningen.
  • Maken van een 3D BIM model.
  • Controleren van de contractstukken en vergunningen.
  • Controleren op hoofdvorm, plaats en hoofdmaat van productietekeningen van de aannemer.
  • Controleren voortgang aan de hand van de planning.
  • Begeleiden van de oplevering.
H&R bouwkundig ingenieursbureau nijmegen