Technisch ontwerp

  • Beoordelen en toetsen van de bouwvoorbereiding aan het Programma van Eisen, het Bestemmingsplan en overige afspraken.
  • Uitvoering tekenwerk en toetsing door architect aan eigen uitgangspunten voor het ontwerp.
  • Grondmechanisch onderzoek in gang zetten, funderingsadvies en het constructief ontwerp beoordelen, toetsen en bijstellen.
  • Overige noodzakelijke onderzoeken in gang zetten en voortgang controleren.
  • Een bestek laten opstellen en toetsen aan de tekeningen.
  • Bouwfysische berekeningen laten maken en toetsen aan het ontwerp.
  • Detailbegroting laten opstellen, toetsen aan het budget en eventueel bezuinigingen voorstellen en doorvoeren.
  • Bijstellen en verfijnen van de totaalplanning.
  • Verzamelen gegevens voor de aanvraag van de bouwvergunning en de planacceptatie GIW/WOONKEUR/Nationaal Pakket Duurzaam Bouwen.
  • Samenstellen contractstukken voor (onderhandse) aanbesteding.
H&R bouwkundig ingenieursbureau nijmegen