Definitief ontwerp

  • Beoordelen en toetsen van het Definitieve voorontwerp aan het Programma van Eisen, het Bestemmingsplan en overige afspraken.
  • Eventueel opstellen lijst met mogelijk benodigde vergunningen.
  • Opstellen planning, van verwerving grond tot en met oplevering van het project.
  • Vergezellen architect tijdens vooroverleg met gemeente, welstand en brandweer.
  • Opstellen lijst van in te schakelen adviseurs en opstellen contracten voor deze adviseurs.
  • Toets bouwkostenraming aan het beschikbaar gestelde budget. Eventueel voorstel voor bijstelling ontwerp en planning.
  • Gedetailleerde uitvoering tekenwerk.
H&R bouwkundig ingenieursbureau nijmegen