Voorontwerp

  • Adviseren en ondersteunen bij het opstellen van het Programma van Eisen.
  • Adviseren en ondersteunen bij het opstellen van het kader voor de investeringskosten.
  • Vergezellen van de architect tijdens vooroverleg met gemeente en brandweer.
  • Contractueel vastleggen van diverse adviseurs.
    (constructeur, bouwfysisch adviesbureau, enzovoort)
  • Toets bouwkostenraming aan het beschikbaar gestelde budget.
H&R bouwkundig ingenieursbureau nijmegen